KONTAKT

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Sofi M. Tennis
IČO: 42320054

Ipeľská 18
040 01  Košice

BANKOVÉ SPOJENIE

Slovenská sporiteľňa a.s.
SK37 0900 0000 0051 7461 5633


KONTAKTNÝ FORMULÁR