Deň zápasu: 6 rád pre rodičov

Deň zápasu - 6 rád pre rodičov
Deň zápasu - 6 rád pre rodičov

Viete čo robiť v deň zápasu?

Ak vaše dieťa športuje súťažne, určite hrá aj zápasy. Pre mnohých rodičov sú veci opísané nižšie samozrejmosťou, pre iných to možno bude niečo nové, alebo rozšírenie toho, čo poznajú. Poďme zhrnúť do šiestich bodov úlohy rodiča v deň zápasu.

1. Buďte prítomní na zápase

Je dôležité, aby sa rodičia zúčastňovali zápasov svojich deti, avšak nie je nutné, aby na zápase boli obaja rodičia. Účasť na niektorých zápasoch je viac dôležitá, na niektorých menej. Zhodnoťte dôležitosť zápasu pre dieťa a podľa toho sa rozhodnite, či ho pôjdete podporiť obaja, alebo iba jeden z vás. Športovanie pred rodičmi môže byť tiež stresujúce, preto zhodnoťte, pri ktorom z rodičov sa dieťa cíti viac uvoľnené a podľa toho sa rozhodnite, kto na zápas pôjde. Rodič, ktorý nepôjde na zápas nie je menej dôležitý. Práve naopak, dieťa sa vám po zápase zdôverí doma, ako prežilo odohraný zápas. Je to rovnako dôležité, ako to, či ste na zápase alebo nie. Pre dieťa to je forma úľavy, alebo uvoľnenie emócie, keď môže zápas opísať niekomu, kto ho nevidel.

2. Nemeškajte a buďte pripravení v deň zápasu

Je dôležité, aby ste na zápas nemeškali. Dodržiavajte čas, ktorý určí tréner, ako čas zrazu v deň zápasu. Dávate tak dieťaťu priestor na rozcvičku a etablovanie sa v prostredí, v ktorom sa zápas odohrá. Uistite sa, že vaše dieťa má svoje vybavenie, vhodné oblečenie, vlastnú vodu a malé občerstvenie. Všetko pripravené k tomu, aby nebolo vystavené stresu, že na niečo zabudlo. Odvracia to pozornosť od sústredenia sa na podanie dobrého výkonu.

3. Na požiadanie pomôžte

Niektoré tímy majú iba jedného trénera a často potrebujú pomoc pri organizácii zápasu. Buďte blízko, ak treba, pomôžte. Môže ísť o zberanie tréningových pomôcok po rozcvičke (najmä u mladších kategórií), prípadne pomoc pri striedaní hráčov. Pri individuálnych športoch to môže byť možno servis počas zápasu, kedy tréner nemá možnosť opustiť športovisko a vaše dieťa. Niektorí tréneri si pomoc bez problémov vypýtajú, iní sú menej zhovorčiví, alebo až príliš skromní a váhajú so žiadosťou o pomoc. Vhodné je, opýtať sa na začiatku sezóny trénera, či mu môžete pri zápasoch počas sezóny pomôcť, alebo aj to, ako môžete pomôcť.

4. Socializujte sa s ostatnými rodičmi

Rodičia sú dôležitou súčasťou tímu. Ak sú rodičia zjednotení, tím je súdržnejší. Ako sme písali v článku Športové prostredie mladého športovca, dieťa senzitívne vníma aj to, čo sa deje okolo neho. Z jedného prieskumu Cambridge University vyplýva, že najlepší športoví rodičia sú, okrem iného tí, ktorí nadväzujú kontakty s inými rodičmi. Súťažné zápasy sú skvelou príležitosťou, ako stráviť čas spoznávaním ostatných rodičov. Ak dieťa vidí, že medzi rodičmi vládne priateľská atmosféra, budú aj samotné deti kopírovať správanie vo svojom kolektíve.

5. Nekritizujte trénera ani svoje dieťa

Vašou úlohou ako rodiča je poskytovať prajné prostredie pre vaše dieťa. Kritika trénera alebo vášho dieťaťa je obrovským negatívom. Nie je to len zlá etiketa, je to aj demoralizujúce a ponižujúce. Ak máte čo povedať trénerovi, dohodnite si súkromný čas a miesto na rozhovor. Tréneri, toto platí aj pre vás. Ak sa musíte s rodičom vážne rozprávať, nerobte to pred ostatnými rodičmi a deťmi. Namiesto kritiky uznávajte a oceňujte úsilie deti viac ako ich výkon. Ak je to vhodné, uznajte pred deťmi aj kvalitu súpera. Pripomeňte deťom, že súper rovnako tvrdo trénuje, rovnako dobre sa pripravil na zápas a jeho cieľom bolo tiež vyhrať zápas.

6. Počúvajte 

Venujte pozornosť pokynom trénera pre tím a vaše dieťa. Možno v niektorých situáciách v zápase tréner zhodnotí moment inak ako vy. Je dôležité, aby ste boli jednotní. Ak budete doma rozoberať moment zo zápasu, použite rovnaké slová ako tréner počas zápasu. Pozorne počúvajte ak vám tréner niečo hovorí. Častokrát, medzi riadkami, môže ísť o nabádanie k väčšej aktivite mimo tréningu. Napríklad tréneri radi používajú termín „ťažké nohy“, čím nenápadne hovoria „nech dieťa vybehne každý deň po schodoch“. Takýchto príkladov je mnoho a je veľmi dôležité, aby ste pozorne naslúchali, čo tréner vyžaduje od vášho dieťaťa. Dokážete tak zlepšiť výkon vášho dieťaťa v najbližšom zápase.

Tieto tipy znejú jednoducho, ale často sú prehliadané jednoduché veci v živote. Ako rodičia si nájdite čas, aby ste si mohli vychutnať zápas svojho dieťaťa. Využite tento čas na vybudovanie lepších vzťahov s dieťaťom, ostatnými rodičmi a trénerom. 

Môže sa Vám ešte páčiť...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *