Športové prostredie mladého športovca

Športové prostredie dieťaťa
Športové prostredie dieťaťa

Športové prostredie by malo byť rovnako prajné a pozitívne, ako rodinné prostredie, či prostredie dieťaťa v škole. To preto, aby sa vaše dieťa v prostredí v ktorom športuje cítilo dobre. Prostredie má obrovský vplyv na zdravý športový vývoj vášho dieťaťa.

Športové prostredie v rámci klubu

Do istej miery aj vy, ako rodič sa môžete podieľať na tom, aké športové prostredie vládne v klube, v ktorom vaše dieťa športuje. Niektoré veci v klube ovplyvniť nedokážete, ale je veľa vecí, ktoré ovplyvniť viete. Jednou z nich je spoločenské prostredie, respektíve to, ako vníma dieťa vaše postavenie v klube. Postavenie v rámci klubovej kultúry môžete upevniť napríklad dobrovoľníctvom pri rôznych klubových činnostiach. Zúčastňujte sa na brigádach, ktoré pomáhajú pri zveľaďovaní športoviska – jarné upratovanie, sezónna príprava hracej plochy a podobne. Ak organizuje klub takéto brigády, je to skvelá príležitosť ako byť v kolektíve rodičov a funkcionárov. Je to jedna z ciest, ako upevňovať a budovať sociálne väzby. Ak sa budete cítiť v klubovom spoločenstve dobre, vedzte, že dieťa to vníma veľmi pozitívne.

Utužujte kolektív aj medzi deťmi v klube

To, že dieťa športuje, okrem iného znamená, že si vytvára aj ďalšie sociálne väzby mimo tých, ktoré má v škole, alebo v rámci rodiny. Opýtajte sa vášho dieťaťa, koľko kamarátov má na ulici, koľko v škole a koľko v klube, vďaka športovaniu. Možno budete prekvapení, ale pravdepodobne v rámci športu má najväčšiu základňu kamarátov. Preto na to myslíte aj keď organizujete narodeninovú oslavu. Skúšali ste niekedy narodeninovú oslavu priamo na športovisku? Je to jeden zo spôsobov, ako posilníte športové prostredie vášho dieťaťa. Aj keď máte pocit, že v rámci klubu má dieťa so spoluhráčmi dostatočný kontakt počas tréningov a zápasov, doprajte mu aj inú príležitosť na kontakt so spoluhráčmi. Takú, pri ktorej nešportuje, len sa voľne zabáva. Tam príde k osobnému kontaktu, nie cez sociálne siete, alebo správy v mobile. Ďalším dobrým spôsobom je aj účasť na posezónnych posedeniach, ak také váš klub organizuje.

Socializujte sa dospelí medzi sebou

Športové prostredie vášho dieťaťa nie je len to, ktoré priamo súvisí s vašim dieťaťom a samotným športovaním. Dieťa senzitívne vníma aj to, čo sa deje okolo neho. Z jedného prieskumu Cambridge University vyplýva, že najlepší športoví rodičia sú, okrem iného, tí, ktorí nadväzujú kontakty s inými rodičmi. A to nie len v rámci klubu, ale aj mimo neho. Socializujte sa, nadväzujte kontakty aj s rodičmi detí z iných klubov. Napríklad na zápase, na turnajoch, či súťažiach. Možností je mnoho. Skúsili ste niekedy pri viacdennom turnaji, mimo vášho mesta, spoločné ubytovanie s inou rodinou mladého športovca? Prenajmite si celý dom a ubytujte sa s viacerými. Aj tak vznikajú pevnejšie kamarátstva medzi deťmi, ale aj rodičmi.

Rodičia, buďte zainteresovaní a vedome budujte športové prostredie vášho dieťaťa

Ak si určíte hranicu miery zainteresovania správne, potom bude vaše dieťa vnímať svoje športové prostredie pozitívne. Bude sa cítiť v bezpečí, ak okolo neho bude priateľské prostredie. Dieťa musí vidieť, že športové prostredie v ktorom vyrastá, sa páči aj vám. Preto nestojte na okraji klubového spoločenstva, buďte jeho súčasťou. Podporujte vaše dieťa pri budovaní sociálnych väzieb v rámci športu, napríklad účasťou aj na aktivitách, ktoré nie sú priamo spojené s výkonom športovej činnosti. Rovnako aj vy, ako rodič, socializujte sa s inými rodičmi. Neexistuje nič lepšie, ako to, keď dieťa má priateľské, športové prostredie a cíti sa v ňom dobre.

Ak chcete byť lepším športovým rodičom, prečítajte si článok Ako byť dobrým športovým rodičom v roku 2021.

Môže sa Vám ešte páčiť...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *