Kategória: Komunikácia

Pochvala, povzbudenie a odmena pre deti

Pochvala – Povzbudenie – Odmena

Tri piliere spokojného športovca Pochvala, povzbudenie, odmena – tieto tri, na prvý pohľad, jednoduché slová sú dôležitými piliermi, o ktoré sa potrebujete opierať pri športovaní vášho mladého športovca. Samozrejme, ešte...

Odmenou je motivácia

Odmenou nech je motivácia

Motivácia, vo všeobecnosti, ovplyvňuje ochotu človeka zlepšovať sa a vykračovať zo svojej komfortnej zóny. To platí aj pre detí. Medzi najzakladanejšie rozdelenie motivácie, pre potreby tohto článku budeme považovať rozdelenie...

Rodičia, máme problém!

Športoví rodičia, máme problém!

Jim Taylor, od ktorého sme pre článok čerpali námet, sa venuje psychológii v športe a rodičovstvu. Spolupracuje s mnohými profesionálnymi športovcami v tenise, lyžovaní, triatlone, futbale, basketbale a vo veľa...

Spoločenské hry - hráte ich s deťmi?

Spoločenské hry – hráte ich s deťmi?

Veľa sa môžete naučiť. Aj vy, aj deti. Spoločenské hry majú svoje neskutočné čaro, aj napriek dobe, v ktorej žijeme. Ani si to neuvedomujeme, ale práve cez spoločenské hry môžeme...