Odmenou nech je motivácia

Odmenou je motivácia
Odmenou je motivácia

Motivácia, vo všeobecnosti, ovplyvňuje ochotu človeka zlepšovať sa a vykračovať zo svojej komfortnej zóny. To platí aj pre detí. Medzi najzakladanejšie rozdelenie motivácie, pre potreby tohto článku budeme považovať rozdelenie na:

  • vnútornú motiváciu
  • vonkajšiu motiváciu

Vonkajšia motivácia

Vonkajšiu spomenieme v tomto článku len okrajovo, pretože na človeka lepšie vplýva práve vnútorná motivácia. Vonkajšia motivácia má rôzne podoby a rozoberieme si ju v inom článkom. Najhoršou vonkajšou motiváciou je metóda odmien. Teda sľúbim dieťaťu niečo za niečo. “Ak budeš na tréningu makať, kúpim ti zmrzlinu.” Toto je krátkozraké riešenie hodné odsúdenia.

Vnútorná motivácia

Ak chcete, aby vaše dieťa bolo motivované z vlastného presvedčenia, potom vhodným spôsobom povzbudzujte jeho vnútornú motiváciu. To je taký druh motivácie, ktoré vychádza zo samotného dieťaťa.

Vnútorná motivácia vychádza z presvedčenia dieťaťa, že to čo robí ho baví. Potom je dostatočne motivované, vo svojom vnútri a presvedčené, aby v tom pokračovalo. Každý rodič by sa mal u dieťaťa snažiť dosiahnuť taký stav, kedy nie je odmenou potlesk mamy, alebo viac hodín strávených za počítačom, ale kde je odmenou za námahu potešenie z vykonávania aktivity samotnej.

Ideálnou vnútornou motiváciou je, ak dieťaťu pomôžeme nájsť viditeľné zmeny v jeho športovom raste. Ak je to možné, požiadajte trénera, aby vždy na konci mesiaca povedal vášmu dieťaťu, v čom sa zlepšilo. Nestačí výrok “Tento mesiac si sa zlepšil/a”. Tréner by mal presne definovať, v akej činnosti sa dieťa za posledný mesiac posunulo vpred. Tým, že to bude tréner robiť, sám si nastavuje zrkadlo, ako pracuje s dieťaťom. Navyše, vášmu dieťaťu dodáva energiu do ďalšej práce. Motivuje ho, čím rastie aj samotná vnútorná motivácia dieťaťa, že to čo robí má zmysel. Samo dieťa vníma pokroky vďaka hodnoteniu trénera.

Takýto rituál obohacuje v práci všetky zainteresované strany. Rodič-tréner-dieťa. Ak bude mať dieťa pocit z dobre vykonanej práce, potom ďalšia odmena nie je potrebná.

Môže sa Vám ešte páčiť...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *