M. Orosz: „Chýba aspekt výchovy individualít“

Martin Orosz - mycoach.sk
Martin Orosz - mycoach.sk

Vo svojej bohatej, trénerskej kariére pôsobil ako tréner v mládežníckych akadémiách v Anglicku. Hastings United FC, Select Youth FC, Westhill United, či Brighton and Hove Albion FC, ktorý aktuálne pôsobí v anglickej Premier League. Toto je len malý prehľad skúseností nadobudnutých pri ostrovnom futbale. Niekoľko hráčov, ktorých v mládežníckych kategóriách trénoval, dnes na ostrovoch začína svoju profesionálnu kariéru. Na Slovensku pôsobil napríklad v FC Košice. Ako vníma mládežnícky šport na Slovensku a kde vidí medzery v systéme? O tom sme sa bavili so skúseným, mládežníckym trénerom, Martinom Oroszom.

V posledných rokoch vidíme, že aj v kolektívnych športoch vzniká potreba, aby sa športujúca mládež zlepšovala individuálne. Prečo sa to deje?

Myslím, že dôvod treba hľadať v systéme a nastaveniach celkovej štruktúry daného športu. Tiež v prioritách jednotlivých klubov, ako aj podpore príslušného zväzu, či zastupiteľstiev alebo samotných komunít. Ak prestaneme kluby odmeňovať a hodnotiť na základe dosiahnutých výsledkov mládeže a systém nastavíme tak, že motiváciou bude počet a čo najnižší vek hráčov hrajúcich seniorské ligy, začnú sa kluby a samotní tréneri orientovať viac na výchovu silných individualít. V súčasnosti tento aspekt stále chýba, pretože kluby sú zväzmi doslova nútené tlačiť na výsledky mládeže. Individuálnym tréningom sa preto nateraz venujú prevažne tréneri ´´zvonku´´, ktorí pomáhajú jednotlivým hráčom zvyšovať úroveň mimo ich tréningových jednotiek.

Podobne sa vyjadril aj Samuel Slovák v nedávnom rozhovore SFZ, kde definoval problém individualít, tak že „dlhodobo bolo v slovenskej metodike pri tréningu a zápase zaužívané karhať deti a mladých hráčov za vedenie lopty alebo prílišné kľučkovanie.“ Zhrnul to výsledkom že „dnes vidíme, že to bola chyba a tlačiť deti do jedno či dvojdotykového futbalu ničí schopnosť rozvíjať potenciál hráča, vedieť si poradiť v hre 1 na 1.“ Vedie cesta k zlepšeniu práve cez individuálne tréningy v kolektívnom športe?

Čítal som toto vyjadrenie. S prvou časťou úplne súhlasím, voľnosťou dávame priestor k rozvoju a zlepšovaniu sa. Hlavne myseľ týmto pracuje inak a hráč je priebojnejší a odvážnejší. Nebojí sa robiť chyby, lebo vie, že len chybami sa učí a zlepšuje. Nemali by sme preto chváliť mládežníckych hráčov za to, čo už vedia a v čom sú relatívne doma. Mali by sme im vytvoriť priestor v ktorom pochopia, že skúšať stále nové veci je to, čo ich bude posúvať. Tu si treba uvedomiť, že to pre trénerov z tohto pohľadu nie je také jednoduché, ako tomu bolo v minulosti, keď deti trávili omnoho viac času vonku. Teraz sa častokrát tréneri snažia u mládeži dohnať tie tisícky hodín rôznou pohybovou prípravou, či tréningami bez lopty. Podľa môjho názoru to nevedie k zlepšovaniu hráča. Tu nastupuje individuálna príprava športovca-hráča, ktorý si fyzickú a technickú časť buduje práve týmto spôsobom. V žiadnom prípade nemôžme hovoriť o zlepšovaní sa v hre a myslení, keďže v individuálnej príprave 1v1 chýba protivník a reálne herné situácie. Tomu by sa mali tréneri venovať v 90% na tréningovej jednotke.

Čo si mladý hráč v individuálnej príprave zlepšuje najviac, respektíve na čo je zameraná individuálna príprava v kolektívnom športe?

Z časti som na túto otázku odpovedal v tej predošlej. Spomínal som hlavne fyzické a technické zručnosti, no dnes je to takisto o mentálnom nastavení hráča, vytvorení Individuálneho Rozvojového Plánu a mentoringu. Hráč začne spoznávať viac sám seba, cíti, že sa o neho niekto zaujíma, že sa zverí s rôznymi problémami, o ktorých si myslí, že by mohli byť prekážkou na jeho futbalovej ceste. Ak je hráč individuálne vedený odborne, častokrát sa stretne s prístupom o ktorom možno dovtedy len počul, alebo čítal. Odborník by mal hráčovi do individuálneho tréningového plánu zaradiť aj jedálniček, takisto by mal mať k dispozícii zdravotné záznamy a mal by úzko spolupracovať s rodičom, alebo zákonným zástupcom ako aj s klubovým trénerom. Takto sa predíde možným zraneniam, či napríklad neúspechom v škole, ktorá by za každých okolností mala zostať prvoradá.

Martin Orosz – mycoach.sk

Na Slovensku je individuálny tréning v kolektívnom športe „v plienkach“. Vy máte bohaté skúsenosti zo zahraničia a na Slovensku ste spustili projekt MyCoach.sk. V čom sú najväčšie rozdiely medzi Slovenskom a zahraničím, vo výchove futbalovej mládeže?

Ak sa bavíme o futbale a konkrétne o Anglickom, za najväčší rozdiel považujem odbornosť a vzdelanie trénerov, ale aj rodičov. Ďalej je to systémovým nastavením, ktoré som spomenul v prvej odpovedi na Vašu otázku. V neposlednom rade je to organizácia a štruktúra, ktorá jasne definuje zásady a kompetencie. Na Slovensku určite nemáme horšie deti, ani menej talentovanú mládež. Máme však medzery v komunikácii, otvorenosti, úprimnosti a dobrovoľníctve. Začal by som stavať na zlepšovaní práve týchto atribútov. Budúcnosť našej mládeže máme v rukách my. Ak nedokážeme spolupracovať, učiť sa od lepších a skúsenejších, nebudeme schopní sa posúvať vpred a tak sa nebude môcť posúvať ani mládež. Nesmieme zabúdať aj na to, že futbal je hra a má sa robiť pre radosť a potešenie. Zábava pri tréningoch nesmie absentovať, doraz na výsledok má byť naopak zanedbateľným.

Práve tréneri, ktorí prichádzajú zo zahraničia, ale aj odborníci z oblasti mentálnej prípravy, prízvukujú, že najmenší dôraz by sa mal klásť na výsledky. Ako ste spomínali, na Slovensku je potreba výsledkov a umiestnení reflexiou na požiadavky zväzov a nastavený systém odmeňovania klubov príspevkami prudiacimi zo zväzu. Ako teda nastaviť vnímanie rodičov, ale aj detí na to, aby sa zamerali na proces, nie na výsledok? Dá sa to vôbec, ak v klube sú hlavným kritériom výsledky, body, rebríčky, umiestnenia?

Veľmi dobrá otázka. Toto súvisí priamo s uvažovaním a mentalitou vedenia v danom klube. V každom klube, by mala existovať klubová, trénerská a hráčska filozofia. Na základe klubovej filozofie, by malo mať teda vedenie jasno v tom, čo je produktom alebo cieľom daného klubu. Následne by si mal takýto klub vyberať trénerov, ktorí sa s takouto filozofiou stotožňujú. Samozrejme tréneri by si mali vyberať kluby v ktorých chcú pracovať na základe zhody vzájomných filozofií. Uvediem príklad. Tréner, ktorý je presvedčený o tom, že najpodstatnejšia je výchova individualít na úkor výsledkov by nemal vstupovať do klubu v ktorom má jeho vedenie úplne opačný názor. Rodič by mal preto pred vstupom dieťaťa do klubu poznať zmýšľanie klubu, ktoré by mu malo byť trénerom danej vekovej kategórie odprezentované. Ak nebudú tieto všetky súvislosti reálne implementované do procesu, stane sa to, že sa v jednom klube stretne nespočetné množstvo rôzne uvažujúcich trénerov a rodičov. Toto bude donekonečna viesť k sporom, roztržkám, svárom a neprajnosti. Neskôr to vyústi do negatívneho ovplyvňovania vývojového procesu samotného hráča, ale aj celkovej neznášanlivosti ľudí v komunite. Častokrát nastáva proces ´´pendlovania´´ hráčov z klubu do klubu len preto, lebo nie sú predom jasne zadefinované ciele a priority.

Predstavme si. že je dieťa v klube, v ktorom, povedzme ako-tak, ide ruka v ruke výchova individuality s potrebou výsledkov. Kedy by mal rodič uvažovať nad nutnosťou napredovania vo forme individuálnej prípravy dieťaťa?

Opäť sme pri komunikácii. Účasť na individuálnych tréningoch by mala byť v prvom rade podnecovaná samotným hráčom. Nemôžete hráča na takúto formu trénovania jednoducho prihlásiť z vlastného presvedčenia. Dôvodov pre začatie s individuálnou prípravou teda môže byť hneď niekoľko:

  1. Samotná chuť hráča zlepšovať sa v zručnostiach, ktoré sa tréningom v klube nikto nevenuje
  2. Pocit a potreba hráča spoznať takúto formu rozvoja
  3. Odporučenie trénera z klubu, v ktorom hráč trénuje-hráva, následne diskusia so zákonným zástupcom, vždy aj za prítomnosti hráča
  4. Príprava hráča na vyšší level, klub, liga, turnaj, zväzový vyber atď.
  5. Plnenie krátkodobých cieľov

V každom prípade sa musí o nástupe na individuálnu formu trénovania s hráčom veľa komunikovať. Častokrát hráč, či rodič nemá celkom správny a reálny úsudok, čo takéto trénovanie obnáša. Samotné stretnutie s trénerom-odborníkom je preto pred samotným spustením procesu nevyhnutnosťou.

V teoretickej rovine je to jasne ako facka. Presne definované dôvody, prečo začať s individuálnou prípravou, za akých okolností atď. V praxi, s prihliadnutím na súčasný stav, vzdelanostnú úroveň rodičov v tomto smere a podmienky v kluboch je to boj na dlhé trate. Neuvažujete, alebo neuvažovali ste, že spojením s ďalšími ľuďmi vytvoríte aj nejakú platformu, kde by sa viac informácií dostávalo k trénerom aj rodičom?

MyCoach funguje v podstate od môjho návratu na Slovensko, kedy som individuálnu formu na profesionálnej úrovni prakticky okamžite postrádal. Vzniklo to práve mojim poznaním súčasných systémových nastavení rozvoja mládeže, ktoré sme tu dnes už niekoľkokrát spomenuli. Rozvoj akejkoľvek veci netrvá chvíľu. Je to proces, ktorý má postupnosti. Ani Rím nepostavili za noc. Nechcem preto behať pred tým, než budem vedieť chodiť. Stratili sme rok, pandémia nás všetkých poznačila. Dôsledky sa pravdepodobne v plnom rozsahu ešte len dostavia. Aj napriek tomu, že to nebolo a ešte stále nie je príjemné obdobie, snažím sa hľadať pozitíva. Viete, keď chcete zo starého domu nový, moderný netreba vždy všetko búrať. Ak sú však základy zlé a konštrukcia poškodená a zhnitá, inú možnosť nemáte. Preto budem nateraz s platformou opatrnejší. Uvidím, či sa ľady pohnú aj z iných smerov, alebo si z posledného obdobia nikto nič nevezme a všetko sa v pohodlnosti vráti do starých koľají. Ak ostaneme všetci v komfortnej zóne a nebudeme prekonávať samých seba na denno-dennej báze, nieže len budeme rozprávať o vlaku, ktorý nám ušiel, ale nechytíme ani ten ďalší. Budem preto veriť, že sa tými základmi otrasie a že bude čoraz viac nadšencov, ktorí sa budú v akejkoľvek podobe usilovať o rozvoj a napredovanie. Týmto vyzývam záujemcov a ľudí, ktorí vedia akýmkoľvek smerom pohnúť s týmto problémom, aby sme sa spojili a spolupracovali. Kde je vôľa, tam je predsa aj cesta.

Martin Orosz

MyCoach.sk

MyCoach.sk je koncept individuálneho rozvoja futbalových hráčov, s prepracovaným systémom a filozofiou, ktorý po skúsenostiach z anglických, mládežníckych kategórií, buduje na Slovensku Martin Orosz.

WEB: https://mycoach.sk
FB: @mycoach.sk
IG: @mycoach.sk

Môže sa Vám ešte páčiť...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *