Manažment času mladého športovca

Manažment času - športovanie deti
Manažment času - športovanie deti

So zvyšujúcim sa vekom vášho dieťaťa sa zvyšujú nároky aj na organizáciu času. Šport, krúžky, škola, rodina, to všetko treba skĺbiť do týždenného rozvrhu. Súbor všetkých aktivít, zhrnutý na jednom mieste sme pre potreby článku nazvali manažment času. Ako všetko precízne organizovať a mať aktivity mladého športovca pod kontrolou? Tu je jednoduchý návod.

Prehľadný manažment času

Prvé, čo potrebujete urobiť je, mať celý program dieťaťa na papieri. Jedine tak sa vám ukážu časové medzery, alebo prekrytia a kolízie aktivít. Jasný a prehľadný harmonogram uľahčí manažment času vám, aj vášmu dieťaťu. Urobte si ho hneď ako máte k dispozícii rozpis tréningov a zápasov na konkrétnu časť sezóny. Takto môže vyzerať úplne jednoduchý športový rozvrh, kde sú uvedené iba aktivity spojené s konkrétnym športom. V tomto článku však rozoberieme týždenný harmonogram detailnejšie.

Urobte prehľadnú tabuľku (alebo si ju stiahnite – nájdete na konci článku). Zapíšte do nej všetky aktivity svojho dieťaťa čo najdetailnejšie. Takto pripravený harmonogram zaveste na rodinnú nástenku, ak takú máte, alebo na viditeľné miesto v dome, kde si ho môžu pozrieť všetci členovia rodiny. Nižšie sa pozrieme, čo všetko by mal takýto harmonogram obsahovať a na čo netreba zabudnúť.

Manažment času - príklad
Príklad harmonogramu pri manažmente času

Čo všetko by mal obsahovať manažment času?

  1. Vyučovanie – do harmonogramu si zapíšte kompletný rozvrh vyučovania, ktorý nemusí byť detailný. Pre manažment času stačí, ak zaznačíte do tabuľky začiatok a koniec vyučovania.
  2. Primárny šport – zaznačte všetky tréningy a zápasy, presne so začiatkom a koncom pre šport, ktorému sa dieťa venuje najviac, resp. šport, ktorý je primárny.
  3. Sekundárny šport – zaznačte všetky aktivity, ktoré zahŕňa doplnkový šport, ak sa mu dieťa venuje.
  4. Regenerácia a fyzio – vyznačte časy, ktoré sú vyhradené pre aktivity spojené s regeneráciou, ak ju dieťa absolvuje.
  5. Krúžky – tu si zapíšte všetky krúžky, mimoškolské aktivity a záľuby, ktoré dieťa má a sú pravidelné.
  6. Čas na prípravu do školy – zaznačte čas, kedy sa dieťa bude pripravovať na nasledujúci školský deň.
  7. Čas pre dieťa – veľmi dôležitá súčasť harmonogramu. Snažte sa do manažmentu času vtesnať minimálne hodinu denne, kedy sa dieťa bude nudiť. To znamená, že bude tráviť čas ako samo uzná za vhodné.
  8. Spoločné stravovanie – čas s rodinou je veľmi dôležitý a preto si plánujte počas týždňa čas na spoločnú večeru, počas víkendu, minimálne spoločný obed.
  9. Spoločné aktivity – aspoň raz do týždňa si vyhraďte čas aj pre aktivitu, do ktorej sa zapojíte všetci spoločne.
  10. Čas na kamarátov – pre športujúce deti je veľmi dôležité, aby mali aj čas na aktivitu, ktorá bude v prirodzenom prostredí s väčším počtom kamarátov a zameraním pozornosti mimo športu.

Denná rutina

Ak si pripravíte takýto manažment času, snažte sa dodržiavať tento harmonogram. Je jasné, že bežný život prináša rôzne situácie a komplikácie. Nie je možné sa riadiť presne podľa vytvoreného plánu. Takto pripravený harmonogram vám však poskytne prehľad o všetkých aktivitách, ktoré vaše dieťa má a bude jednoduchšie plánovať voľnočasové aktivity. Budete presne vidieť, kedy môžete ísť do prírody, navštíviť rodinu, alebo len neorganizovane oddychovať.

Vašim cieľom by malo byť dosiahnutie dennej rutiny, kedy presne každý člen rodiny vie, ako si má prispôsobiť svoj čas. Rodičia budú presne vidieť ako skĺbiť pracovné povinnosti s aktivitami dieťaťa. Deti budú vidieť svoje aktivity a povinnosti a na základe toho si môžu organizovať čas pre seba, alebo so svojimi kamarátmi.

Ako riešiť kolízie?

Ak si vytvoríte takýto manažment času, potom sa vám ľahko ukážu kolízie. Napríklad prekrývanie času dvoch aktivít, nedostatok času „ničnerobenia“ pre dieťa, alebo prekrývanie vašich pracovných povinností s aktivitami dieťaťa.

V tomto prípade to riešte vynechaním nejakej aktivity. Čím bude dieťa staršie, tým sa bude vyučovanie v škole predlžovať a narastie čas strávený na tréningu. Ak potrebujete vynechať jednu aktivitu (krúžok, mimoškolská aktivita), alebo šport, nechajte rozhodnutie na dieťa. Ak však potrebujete vynechať viac aktivít, tak o jednej nech rozhodne samo dieťa, o jednej aktivite, ktorej sa dieťa zriekne rozhodnite vy.

Takto predídete kolíziám v harmonograme, aj situácii, ktorá by mala za následok, že by sa dieťa nevenovalo nejakej aktivite naplno. Príkladom je účasť na tanečnom krúžku len z polovice času a „útek“ na inú aktivitu. Dieťa dostávate pod časový tlak a pekné slovo na vás nenájde ani lektorka tanca, ktorú takéto správanie môže vyrušovať.

Výsledky sú fantastické

Rodičia, ktorí takýto harmonogram a manažment času používajú, zvládajú zosúladenie svojich a detských aktivít ľahšie. Vďaka detailnému vypracovaniu týždenného harmonogramu sa dokážete vyhnúť „hluchým“ miestam (čakanie 30 minút v aute medzi dvoma aktivitami). Niektoré aktivity sa nedajú posúvať, ale niektoré dokážete usporiadať tak, aby ste nemali nevyužité „časové bubliny“ vo vašom harmonograme. Manažovanie času vo výsledku bude prehľadnejšie, čitateľnejšie a ľahšie organizovateľné.

NA STIAHNUTIE: Harmonogram – manažment času (PDF)

Môže sa Vám ešte páčiť...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *