4 bonusy pre vaše dieťa

4 bonusy pri športovaní detí
4 bonusy pri športovaní detí

Šport formuje charakter, to je všeobecne známe, ako aj to, že zvyšuje fyzickú a mentálnu silu. Športovci sú vo všeobecnosti zdravší, ako ľudia, ktorí nešportujú. Aj vďaka športu, človek v sebe pestuje vlastnosti, ktoré využije aj v bežnom, alebo pracovnom živote. Športovanie dáva deťom 4 bonusy, ktoré im nikto nevezme.

Odolnosť

Odolnosť je schopnosť prekonávať prekážky, prispôsobiť sa zmene situácie. Byť odolný znamená tiež vyriešiť problém rozvážnejšie, ako jedinec, ktorý je menej odolný. V športe nastávajú rôzne situácie a dieťa sa učí zmieriť s prehrou, hľadať motiváciu do ďalšej práce po prehre, prekonávať menej ideálne podmienky pri tréningu – dážď, mráz, silné slnko. Mladí športovci počas kariéry prekonávajú únavu, bolesť, či zranenie. To všetko je len niekoľko situácií, pri ktorých sa deti učia byť odolnými. Neskôr, v dospelosti, to využijú v pracovnom živote, aj pri riešení životných situácií. Vďaka športu sa vaše dieťa stáva každý deň odolnejším a to bez toho, aby ste si to ako rodič uvedomili.

Plnenie povinností – dodržiavanie pravidiel

Celý život musíme plniť určité úlohy, máme povinností. Ako dieťa musíme plniť úlohy rodičov, neskôr učiteľov, potom nadriadených v pracovnom živote. Od narodenia až do smrti musíme dodržiavať pravidlá, ktoré vymedzuje zákon. A tak je to aj v športe. Plnenie povinností a disciplína je v športe ešte intenzívnejšia. Dieťa musí prísť na tréning včas. Tým si buduje dieťa dochvíľnosť, zodpovednosť, dodržiavanie harmonogramu. Na tréningu sa dieťa musí riadiť inštrukciami trénera. Premietnutím do života to znamená, že sa učí plniť úlohy, ktoré vedú k dosiahnutiu cieľa. Dodržiavanie pravidiel a ich akceptovanie počas tréningu, či zápasu, učí detí žiť v súlade s pravidlami aj v dospelosti. Ak sa to deti naučia pri športe, je pravdepodobné, že sa takto budú správať aj v dospelosti. Deti, ktoré v tomto smere nemajú problémy, s určitosťou budú patriť medzi najlepších zamestnancov v budúcom povolaní, alebo sa stanú inak úspešnými.

Využívanie voľného času

V dnešnej dobe majú deti nespočetné množstvo príležitosti na to, ako tráviť voľný čas. A vďaka športu a pozitívnemu prístupu k nemu, dokážu deti tráviť voľný čas aj inak ako s mobilom v ruke, vysedávaním pred televíziou, alebo so skupinkou rovesníkov v opustenej budove a s cigaretou v ruke. Ak dieťa športuje, logicky mu ostáva menej času na aktivity, ktoré nepomáhajú jeho zdravému vývinu. Vďaka športu bude mať dieťa rovnaký počet zážitkov, chvíľ s pocitom šťastia, úsmevných príhod, či momentov z prvých lások, ako pri situáciách, ktoré by zažilo s „pouličnou partiou“. Rozdiel je vo forme, v akej prídu. Ak sa dieťa naučí zručností z predchádzajúceho odstavca tohto článku (Plnenie povinnosti – dodržiavanie pravidiel), potom zmieňované situácie zažije v súlade so spoločenskými pravidlami.

Silnejšie rodinné väzby

Pracovné vyťaženie rodičov a doba zhonu uberá z koláča času značnú časť, ktorá by mala pripadať na spoločné chvíle. Športovanie detí má jednu obrovskú výhodu. Zväčšuje tú časť z koláča času, ktorá je označená ako „čas s rodinou“. Vysvetlenie je jednoduché. Deti, ktoré športujú súťažne, počas víkendu sa zúčastňujú na zápasoch, či pretekoch. Hlavne v mladšom veku ich doprevádzajú rodičia. Aj keď si to možno neuvedomujú deti, ani rodičia, je to čas, keď sú všetci spolu. Niekedy ide doslova o celé víkendy. Venovali by rodičia celý víkend svojmu dieťaťu ak by nešportovalo? Asi by sa čas delil aj na práce okolo domu, alebo aktivity, do ktorých by rodič nezapojil svoje dieťa a tak by ho opäť, ako počas pracovného týždňa, pripravil o čas strávený spolu. Vďaka športu vznikajú silnejšie rodinné väzby. Od začiatku, cez progres v športe, až po vrchol kariéry. V mladosti sa tešia z napredovania všetci – rodičia, starí rodičia strýkovia ja tety. Ak dieťa dosiahne v športe úspech aj v dospelosti, medzi seniormi, príslušnosť k rodine intenzívnejšie priznáva aj širšia vetva rodiny.

4 bonusy športu

Zhrnutím všetkého je, že vďaka športu sa vaše dieťa stáva odolnejším, zodpovednejším a disciplinovanejším zábavnejšou formou, ako dieťa, ktoré nešportuje. Športujúce dieťa dostáva do života viac zručností ako dieťa „nešportovec“. A to bez toho, aby sme si to uvedomovali, alebo cielene formovali.

Môže sa Vám ešte páčiť...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *