Autor: Admin

Pochvala, povzbudenie a odmena pre deti

Pochvala – Povzbudenie – Odmena

Tri piliere spokojného športovca Pochvala, povzbudenie, odmena – tieto tri, na prvý pohľad, jednoduché slová sú dôležitými piliermi, o ktoré sa potrebujete opierať pri športovaní vášho mladého športovca. Samozrejme, ešte...

Ako financovať šport - zabudnite na vlastné vrecká

Financovanie športu – ide to aj inak

Financovanie mládežníckeho športu na Slovensku je na tom biedne. Funkcia štátu pri výchove talentovanej mládeže zlyháva a tak, rodič musí suplovať štát. Najviac to cítia rodičia, ktorých detí robia individuálny...

Odmenou je motivácia

Odmenou nech je motivácia

Motivácia, vo všeobecnosti, ovplyvňuje ochotu človeka zlepšovať sa a vykračovať zo svojej komfortnej zóny. To platí aj pre detí. Medzi najzakladanejšie rozdelenie motivácie, pre potreby tohto článku budeme považovať rozdelenie...

Športové prostredie dieťaťa

Športové prostredie mladého športovca

Športové prostredie by malo byť rovnako prajné a pozitívne, ako rodinné prostredie, či prostredie dieťaťa v škole. To preto, aby sa vaše dieťa v prostredí v ktorom športuje cítilo dobre....