Športový Rodič - Sprievodca na ceste do cieľa

Pochvala, povzbudenie a odmena pre deti

Pochvala – Povzbudenie – Odmena

Tri piliere spokojného športovca Pochvala, povzbudenie, odmena – tieto tri, na prvý pohľad, jednoduché slová sú dôležitými piliermi, o ktoré sa potrebujete opierať pri športovaní vášho mladého športovca. Samozrejme, ešte...

Ako financovať šport - zabudnite na vlastné vrecká

Financovanie športu – ide to aj inak

Financovanie mládežníckeho športu na Slovensku je na tom biedne. Funkcia štátu pri výchove talentovanej mládeže zlyháva a tak, rodič musí suplovať štát. Najviac to cítia rodičia, ktorých detí robia individuálny...

Odmenou je motivácia

Odmenou nech je motivácia

Motivácia, vo všeobecnosti, ovplyvňuje ochotu človeka zlepšovať sa a vykračovať zo svojej komfortnej zóny. To platí aj pre detí. Medzi najzakladanejšie rozdelenie motivácie, pre potreby tohto článku budeme považovať rozdelenie...