Kategória: Na zamyslenie

4 bonusy pri športovaní detí

4 bonusy pre vaše dieťa

Šport formuje charakter, to je všeobecne známe, ako aj to, že zvyšuje fyzickú a mentálnu silu. Športovci sú vo všeobecnosti zdravší, ako ľudia, ktorí nešportujú. Aj vďaka športu, človek v...

Pochvala, povzbudenie a odmena pre deti

Pochvala – Povzbudenie – Odmena

Tri piliere spokojného športovca Pochvala, povzbudenie, odmena – tieto tri, na prvý pohľad, jednoduché slová sú dôležitými piliermi, o ktoré sa potrebujete opierať pri športovaní vášho mladého športovca. Samozrejme, ešte...

Športové prostredie dieťaťa

Športové prostredie mladého športovca

Športové prostredie by malo byť rovnako prajné a pozitívne, ako rodinné prostredie, či prostredie dieťaťa v škole. To preto, aby sa vaše dieťa v prostredí v ktorom športuje cítilo dobre....

športovanie detí dedina vs. mesto

Dedina verzus mesto

Inšpiráciou pre tento článok bol e-mail od čitateľa, ktorý je futbalovým trénerom na dedine. Ja, ako rodič dieťaťa športujúceho v meste som prišiel na rôzne rozkoly, pri vnímaní športovania dieťaťa....